This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Zasób wiedzy podwaja się przeciętnie co 10 lat

Biorąc pod uwagę fakt, że zasób wiedzy podwaja się przeciętnie co 10 lat, a w niektórych dyscyplinach nawet szybciej, że tempo rozwoju nauki i techniki, przemian społecznych, a w konsekwencji  systemów oświatowych, powoduje niespotykane dotąd zmiany roli społecznej nauczyciela, dotychczasowe

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W zawodzie nauczyciela funkcjonowały dotychczas różne formy przygotowania kadr oświatowych, uzupełniania i podnoszenia ich kwalifikacji, doskonalenia zawodowego i samokształcenia. Dziś dążymy ido tego, by zawód nauczyciela dysponował kompleksowym systemem kształcenia ustawicznego, racjonalnie kojarzącym zdobywanie wiedzy w formach zinstytucjonalizowanych z szeroko

O ZMIANACH W KSZTAŁCENIU

Zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli mają na celu podniesienie poziomu ich wykształcenia oraz zbudowanie systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli. Konieczność podniesienia poziomu kwalifikacji kadr oświatowych podkreśla się powszechnie i łączy się z tym nadzieje na wzrost efektywności szkolnictwa. Zrealizowanie tego zadania

error: Content is protected !!